Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương

sunwin tài xỉu online | Tài Xỉu Đổi Thưởng Uy tín

logo_smoo1

Thông báo về việc lưu mã sản phẩm chống phá giá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

THÁI HƯƠNG

Số:  11/2019/QĐ-CTy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI

LƯU MÃ SẢN PHẨM CHỐNG PHÁ GIÁ

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Hương - Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của Công ty trong thời gian qua.

Trong thời gian vừa qua, công ty Thái Hương nhận được nhiều phản hồi của Quý khách hàng về việc phá giá sản phẩm. Qua thời gian tìm hiểu chúng tôi được biết việc phá giá sản phẩm xuất hiện 1 phần do một số đại lý của công ty cố tình vi phạm cũng như do các đối thủ cạnh trạnh cố tình tạo ra để gây ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm của Linh Hương.

Nhận thấy điều này công ty đã cho triển khai nhiều kế hoạch chống phá giá trong đó có việc sử dụng phương pháp đánh mã số sản phẩm (mỗi sản phẩm sẽ có 1 mã riêng đảm bảo truy xuất được mặt hàng đó đã bán cho ai và do đại lý nào phá giá).

Tuy nhiên do việc thực hiện chưa được triệt để và rộng khắp trên toàn hệ thống nên việc tìm kiếm các đối tượng phá giá mới chỉ khoanh vùng được nằm trong hệ thống nào do việc triển khai bán hàng theo mã mới được triển khai đến NPP và các đại lý cấp 1.

Vậy để thực hiện triệt để việc chống phá giá cũng như nhằm đảo bảo quyền lợi cho tất cả hệ thống công ty xin chính thức triển khai chương trình bán hàng quản lý mã sản phẩm và chống phá giá rộng khắp trên toàn hệ thống cụ thể như sau:

Điều 01: Chính sách quy định chung

Tất cả các đại lý, khách hàng, cộng tác viên hay những người kinh doanh mỹ phẩm Linh Hương đều phải bán hàng đúng giá niêm yết theo quy định của công ty đồng thời phải thực hiện việc lưu lại mã sản phẩm khi bán hàng đảm bảo biết chính xác được mã hàng bán cho khách hàng là mã nào. Các điều khoản bổ sung trong bản thông báo này bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm thông báo.

Điều 02: Cách thức quản lý lưu mã sản phẩm

Việc hướng dẫn đào tạo cách thức bán hàng và lưu lại mã sản phẩm sẽ được công ty hướng dẫn từ các nhà phân phối – những người lấy hàng trực tiếp từ công ty xuống. Ngoài ra chúng tôi sẽ thành lập đội hỗ trợ để hướng dẫn tất cả các khách hàng thực hiện đúng quy trình đã được quy định. Tất cả các đại lý tuyến dưới liên hệ đại lý tuyến trên để nhận được tài liệu cũng như hướng dẫn để thực hiện đúng công việc.

Điều 03: Kế hoạch triển khai trên toàn hệ thống

Việc thực hiện bán hàng và lưu lại mã sản phẩm phải được thực hiện rộng khắp trên toàn hệ thống, bất kì cá nhân hay hệ thống nào không thực hiện nếu phát hiện hành vi phá giá cho dù không bán phá giá nhưng không thực hiện việc lưu mã sản phẩm dẫn đến không tìm được người tuyến dưới phá giá thì người không thực hiện lưu mã sản phẩm sẽ chịu mọi trách nhiệm như người phá giá.

Điều 04: Các hình thức xử lý phá giá:

- Người trực tiếp phá giá.

- Người chào mời bán phá giá cho các đối tượng khác.

- Người ép tuyến trên bán phá giá mặc dù đã nắm rõ các chính sách giá cả.

Cảnh báo trên toàn hệ thống.

Cắt buôn vĩnh viễn.

Truy tố hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng.

- Đại lý có tuyến dưới phá giá chiếm dưới 25% doanh số (doanh số tổng không riêng sản phẩm phá giá)

Cảnh báo trên toàn hệ thống.

Trừ toàn bộ doanh số tương ứng với doanh số của người phá giá. Các thứ hạng, cấp bậc, danh hiệu sẽ xét lại sau khi trừ doanh số (nếu có).

Cắt buôn vĩnh viễn nếu xác định cố ý hoặc tiếp tay bao che cho người phá giá.

- Đại lý có tuyến dưới phá giá chiếm 25% doanh số (doanh số tổng ko riêng sản phẩm phá giá)

Cảnh báo trên toàn hệ thống.

Phạt tiền bằng 20% giá trị hàng hóa phá giá. (giá trị hàng hóa phá giá được tính bằng giá trị hàng hóa điều tra xác định được qua nhiều hình thức khác nhau).

Trừ toàn bộ doanh số tương ứng với doanh số của người phá giá. Các thứ hạng, cấp bậc, danh hiệu sẽ xét lại sau khi trừ doanh số (nếu có).

Cắt buôn vĩnh viễn nếu xác định cố ý hoặc tiếp tay bao che cho người phá giá.

- Đại lý có tuyến dưới phá giá chiếm 50% doanh số (doanh số tổng không riêng sản phẩm phá giá)

Cảnh báo trên toàn hệ thống.

Phạt tiền bằng 30% giá trị hàng hóa phá giá.

Trừ toàn bộ doanh số tương ứng với doanh số của người phá giá. Các thứ hạng, cấp bậc, danh hiệu sẽ xét lại sau khi trừ doanh số (nếu có).

Phạt cắt toàn bộ thưởng và quyền lợi có liên quan trong tháng.

Trừ toàn bộ doanh số tương ứng với doanh số của người phá giá. Các thứ hạng cấp bậc sẽ xét sau khi trừ.

Cắt buôn vĩnh viễn nếu xác định cố ý hoặc tiếp tay bao che cho người phá giá.

- Đại lý có tuyến dưới phá giá chiếm 75% doanh số (doanh số tổng không riêng sản phẩm phá giá)

Cảnh báo trên toàn hệ thống.

Phạt tiền bằng 40% giá trị hàng hóa phá giá.

Trừ toàn bộ doanh số tương ứng với doanh số của người phá giá. Các thứ hạng, cấp bậc, danh hiệu sẽ xét lại sau khi trừ doanh số (nếu có).

Phạt cắt toàn bộ thưởng và quyền lợi có liên quan trong tháng.

Cắt buôn vĩnh viễn nếu xác định cố ý hoặc tiếp tay bao che cho người phá giá.

Chú ý: Trong trường hợp các đại lý tuyến trên hợp tác và phối hợp với công ty cũng như hệ thống trong việc chống phá giá và tự nguyện gửi thông tin các thành viên phá giá sẽ được miễn trừ việc phạt tiền theo các quy định trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC     

 

NGUYỄN LINH HƯƠNG

Ngày đăng: 10-08-2019

Copyright © sunwin tài xỉu online | Tài Xỉu Đổi Thưởng Uy tín < span style="color: #ee2d36;">