Quy định bổ nhiệm chức danh trong hệ thống Linh Hương

sunwin tài xỉu online | Tài Xỉu Đổi Thưởng Uy tín

logo_smoo1

Quy định bổ nhiệm chức danh trong hệ thống Linh Hương

 

TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

THÁI HƯƠNG

   Số: 0102/2023/QĐ-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---===o0o===---
QUY ĐỊNH

V/V: BỔ NHIỆM CHỨC DANH 

TRONG HỆ THỐNG MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN LINH HƯƠNG

(Áp dụng từ tháng 02/2023 đến hết tháng 05/2023 điều chỉnh cho Quy định Số: 0109/2021/QĐ-TH ban hành ngày 08/09/2021)

 

 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0108975996 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2019, thay đổi lần thứ 2 ngày 02/10/2020.
 • Căn cứ Điều lệ hoạt động công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Thái Hương.
 • Căn cứ văn hóa của Tập đoàn về vấn đề TÔN TRỌNG và đề cao sự GHI NHẬN đối với sự nỗ lực của bất cứ cá nhân nào đang cộng tác với Tập đoàn.
 • Căn cứ nhu cầu, nguyện vọng của đại đa số Quý đối tác, cũng như tình hình thực tế sau hơn 1 năm áp dụng Quy định bổ nhiệm chức danh trong hệ thống, Tập đoàn đã ghi nhận và đúc rút ra những vấn đề cần thay đổi bổ sung để Quy định bổ nhiệm ngày càng hoàn thiện và mang lại nhiều quyền lợi nhất đến Quý khách hàng.

 

QUY ĐỊNH

Điều 1: Mục đích của việc điều chỉnh Quy định bổ nhiệm chức danh trong hệ thống sunwin tài xỉu online .

1- Tập đoàn Dược phẩm Thái Hương - Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương luôn TÔN TRỌNG và đề cao sự GHI NHẬN đối với sự nỗ lực của Quý đối tác - những thành viên trong hệ thống hằng ngày vẫn đang tham gia kinh doanh cùng với Tập đoàn.

2- Ngoài những quyền lợi và chức danh đã được quy định trước đó, Tập đoàn ra thêm Quyết định quan trọng này để thêm một lần nữa khẳng định sự GHI NHẬN của Tập đoàn dành cho bạn.

3- Quy định này còn có giá trị giúp các bạn có thể dễ dàng tuyển thêm sỉ và đối tác trong thời gian tới.

4- Việc điều chỉnh nội dung quy định bổ nhiệm nhằm hoàn thiện hơn bộ Quy định giúp bảo vệ quyền lợi của Quý khách hàng một cách tốt nhất.

Điều 2: Điều chỉnh về điều kiện đạt bổ nhiệm và điều kiện sử dụng chức danh được bổ nhiệm:

quydbncd022

Diễn giải bảng quy định trên:

1. Cấp bậc: 

Là tên gọi của các chức danh được bổ nhiệm bao gồm: Tên tiếng việt, tên tiếng anh, tên viết tắt.

2. Điều kiện bổ nhiệm (Cột B trong bảng trên): 

Chỉ cần tổng doanh số 2 tháng liền kề đạt mốc nào sẽ được bổ nhiệm chức danh tương ứng ở tháng kế tiếp: Chú ý quy định mới này không áp dụng điều kiện doanh số tối thiểu tháng, nên dù 1 trong 2 tháng trên nếu doanh số của bạn bằng 0 thì bạn vẫn đạt bổ nhiệm.

3. Doanh số tối thiểu khi xét trùng chức danh (Cột C trong bảng trên):

Để tránh trường hợp chỉ phát sinh doanh số 1 tháng duy nhất mà lại được bổ nhiệm liên tục trong 2 tháng, Tập đoàn đưa bảng điều kiện được gọi là mốc doanh số tối thiểu/ 1 tháng cụ thể: nếu 1 trong 2 tháng xét doanh số bổ nhiệm không đạt mốc tối thiểu này thì khi xét bổ nhiệm tháng này mà chức danh bổ nhiệm lại bằng hoặc kém chức danh của tháng trước thì bạn sẽ không được bổ nhiệm mới nữa.

4. Quyền sử dụng chức danh được bổ nhiệm sau khi hết hạn đương nhiệm (Theo cột D,E trong bảng trên): 

 • Bạn được bổ nhiệm mới trong tháng 5/2023 thì tháng 5 này (gọi là tháng bổ nhiệm) và tháng 06/2023 (gọi là tháng đương nhiệm)
 • Trong tháng 07/2023 (gọi là 2 tháng sau bổ nhiệm) được dùng chức danh nếu có doanh số tháng 06/2023 tối thiểu 10 triệu đồng, nếu không đạt thì không được dùng chức danh này.
 • Trong tháng 08/2023 (gọi là tháng 3 sau bổ nhiệm) được dùng chức danh nếu có doanh số tối thiểu trong tháng 07/2023 là 30 triệu đồng, nếu không đạt thì chức danh trên sẽ hết quyền được sử dụng.

Để cụ thể Quy định này chúng tôi đưa ra các ví dụ cụ thể từng trường hợp như sau:

VD 01 doanh số tháng 03/2023 =10 triệu + doanh số tháng 04/2023 = 110tr 

=> Xét bổ nhiệm tháng 05/2023 => đạt QLCC được đương nhiệm tháng 5 và tháng 6.

 • Tháng 7 nếu muốn tiếp tục sử dụng chức danh này thì doanh số tháng 6 tối thiểu đạt 10 triệu.
 • Tháng 8 nếu muốn tiếp tục sử dụng chức danh này thì doanh số tháng 7 tối thiểu đạt 30 triệu.

=> Xét bổ nhiệm tháng 06/2023 => nếu doanh số T4 + T5 đạt chức vụ nào thì được bổ nhiệm đúng chức vụ đó.

VD2: Doanh số tháng 03/2023 =0 + doanh số tháng 04/2023 = 120 tr 

=> Xét bổ nhiệm tháng 05/2023 =>đạt QLCC được đương nhiệm tháng 5 và tháng 6.

 • Tháng 7 nếu muốn tiếp tục sử dụng chức danh này thì doanh số tháng 6 tối thiểu đạt 10 triệu.
 • Tháng 8 nếu muốn tiếp tục sử dụng chức danh này thì doanh số tháng 7 tối thiểu đạt 30 triệu.

=> Xét bổ nhiệm tháng 06/2023 => nếu doanh số T4 + T5 đạt chức vụ cao hơn thì được bổ nhiệm như bình thường. Trong trường hợp chức danh được bổ nhiệm bằng hoặc kém hơn tháng bổ nhiệm trước đó thì bạn sẽ không được bổ nhiệm mới.

5. Chế độ khi được bổ nhiệm:

Các chế độ vẫn như cũ nhưng khác điều kiện nhận cụ thể như sau:

 • Chế độ nhận giấy chứng nhận bản online, bản giấy in màu: Vẫn được nhận như cũ khi có phát sinh.
 • Chế độ bảng tên, cúp, cacvidit, logo thương hiệu… gọi chung là vật phẩm bổ nhiệm:

      - Khi đạt bổ nhiệm bạn sẽ được nhận những vật phẩm giá trị theo quy định cũ. Trong trường hợp các tháng bổ nhiệm tiếp theo nếu bạn đạt chức vụ trùng với chức vụ đã được bổ nhiệm trước đó thì bạn được quyền tiếp tục sử dụng vật phẩm đó để truyền thông PR (Chú ý: vì vật phẩm cho một chức vụ là như nhau, để tránh lãng phí và nhất là năm vừa qua nhiều khách hàng phản ánh nhận được nhiều cúp, bảng tên trùng nhau, nên để tránh lãng phí thì Tập đoàn sẽ trao vật phẩm cho lần phát sinh đầu tiên, và những lần sau bạn được quyền tiếp tục sử dụng vật phẩm đó mà không được cấp mới).

      - Trong trường hợp được bổ nhiệm vị trí thấp hơn (mà trước đó trong lịch sử đã được bổ nhiệm vị trí này và đã nhận vật phẩm vinh danh) thì phía tập đoàn sẽ không cấp mới.

Chế độ tặng quà sinh nhật, chế độ thai sản, chế độ việc hiếu, ốm đau: Vẫn theo quy định cũ là được xét và hưởng trong tháng bổ nhiệm và 01 đương nhiệm liền kề. (Không xét các tháng xét đương nhiệm được xét duyệt thêm kế tiếp).

quydbncd02

 

 • Từ Giám đốc chiến lược trở lên nằm viện dài ngày (05 ngày trở lên) thì được hưởng chế độ ốm đau là Giỏ hoa quả.
 • Từ Giám đốc miền trở nên gia đình có việc hiếu (Bố mẹ, con) thì được thăm hỏi 01 vòng hoa

Điều 3:  Quy định thực hiện:

Trong và sau thời gian đương chức bạn không được sử dụng chức danh đó với mục đích cá nhân nào khác. Việc sử dụng sai quy định sẽ gây ảnh hưởng đến TẬP ĐOÀN. Mọi trường hợp vi phạm đều phải có trách nhiệm trước Tập đoàn, Pháp luật Việt Nam, bồi thường thiệt hại theo Luật.

Điều 4: Hiệu lực và trách nhiệm thực hiện:

 • Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng thực hiện thử điểm từ tháng 02/2023 đến hết tháng 05/2023. Sau đó, Tập đoàn sẽ đánh giá để tiếp tục điều chỉnh giúp bản Quy định bổ nhiệm trong hệ thống thêm hoàn chỉnh.
 • Quy định này đưa ra có ý nghĩa bổ sung điều chỉnh cho Quy định cũ, những nội dung không được nhắc đến trong Quy định này thì vẫn thực hiện theo Quy định cũ.
 • Toàn bộ CBCNV thuộc Tập đoàn và Quý khách hàng, Quý đối tác có trách nhiệm thi hành theo Quy định này.

                                                               

Nơi nhận: 

 • Như điều 4
 • Lưu VT

  Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023 

TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM THÁI HƯƠNG

      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   dau_ct
Ngày đăng: 11-09-2021

HOTLINE: 024.32.989.989

THÔNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập: 26
Trong ngày: 753
Trong tuần: 5518
Lượt truy cập: 906648

Copyright © sunwin tài xỉu online | Tài Xỉu Đổi Thưởng Uy tín < span style="color: #ee2d36;">